Tietosuojaseloste

Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme hinku.com verkkopalvelussamme sekä asiakasrekisteriimme liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto HINKU

Y-tunnus: 0863334-7

Osoite: Puistokatu 3
57100 Savonlinna

Kotipaikka: Savonlinna

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Aleksi Mustonen

Osoite: Puistokatu 3
57100 Savonlinna

Sähköposti: [email protected]

2. Rekisterin nimi

Mainostoimisto HINKU asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus:

Mainostoimisto HINKU kerää ja ylläpitää asiakasrekisteriä yrityksistä asiakassuhteiden ylläpitämiseen, mittaamiseen, markkinointiin, tuotteiden sekä palveluiden kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Rekisteriin kerätään yritysten yhteystietoja julkisista lähteistä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteriin ei kerätä yksityishenkilöiden tietoja. Verkkopalvelussa kerätään anonyymiä kävijätietoa Google Analytics -työkalulla verkkopalvelun kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite, yritys, titteli, puhelinnumero

6. Tietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään rekisterissä vähintään asiakassuhteen keston ajan. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tiedot poistetaan myös asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteystietoja kerätään vain julkisista lähteistä. Verkkopalvelussa kerätään anonyymiä kävijätietoa Google Analytics -työkalulla verkkopalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisteriä säilytetään Yhdysvalloissa Mail Chimp -postitusjärjestelmän palvelimella. Verkkopalvelun kävijätietoja säilytetään Googlen omistamalla palvelimella.

9. Rekisterin suojaus:

Asiakasrekisteriä ylläpidetään Mail Chimp nimisessä palvelussa joka on vahvasti suojattu palomuurein ja eri salauksin.

10. Automaattinen päätöksenteko:

Ei kohdisteta.

11. Rekisteröidyn oikeudet:

Jokaisella on oikeus omien tietojensa poistamiseen rekisteristä ja ne poistetaan vuorokauden sisällä pyynnöstä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. Postituslistalta on mahdollista poistua myös Mail Chimpin "Unsubscribe" toiminnon avulla suorapostin yhteydessä.

Evästeet

Käytämme verkkosivustolla evästeitä (cookies) verkkopalvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan verkkopalvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Sivustolla käytössä olevat evästeet:

  • Google Analytics