MTK

Työt

MTK

Visuaalinen ja graafinen suunnittelu / Julkaisun suunnittelu / Sisällön suunnittelu

Suunnittelimme MTK:lle vaikuttavaa viestintää vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelman muodossa. Suunnitelma sisälsi viestin kiteytyksen julkaisun nimeen “Ääni menestyvälle maalle” sekä julkaisun ulkoasun suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi suunnittelimme MTK:n ilmasto-ohjelman visuaalisen ilmeen ja toteutuksen. Ilmasto-ohjelmassa esitetään päättäjille sekä jäsenistölle keinoja, joilla maa- ja metsätalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja miten elinkeinot voivat sopeutua siihen.

Tutustu eduskuntavaaliohjelmaan >>